Cơ hội việc làm
Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Bao gồm các tin liên quan tới Tuyển dụng, Nghề nghiệp từ các đơn vị, các công ty trong và ngoài nước của Viện Hợp Tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Công ty ETC tuyển dụng Tester,QC,QA

Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 10:24   Đọc 395
1. Mô tả: Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu người dùng; Lập các bộ tài liệu kiểm thử bao gồm trường hợp kiểm thử, kịch bản kiểm thử; Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử Thực hiện kiểm thử sản phẩm phần mềm; Biết sử dụng các công cụ kiểm thử và quản lý lỗi, Làm việc với đội nghiệp vụ để hiểu rõ yêu cầu người dùng và đảm bảo kiểm thử đầy đủ Làm việc với đội lập trình để tìm nguyên nhân và xử lí lỗi

Công ty ETC tuyển dụng 10 nhân viên phân tích nghiệp vụ

Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 10:18   Đọc 591
1. Mô tả: - Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng - Phân tích yêu cầu người dùng và phân tích khác biệt so với hệ thống cơ sở - Trao đổi tư vấn sản phẩm, đưa ra giải pháp tối ưu. Nghiên cứu tính khả thi/phù hợp căn cứ vào yêu cầu khách hàng - Tài liệu hóa và quản lý các yêu cầu nghiệp vụ. Cập nhật tức thời các thay đổi yêu cầu cho nhóm dự án - Dựng layout - Làm việc với đội kĩ thuật của dự án về các yêu cầu người dùng để đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu đã thống

Ngân hàng Cổ phần Thương Mại Nam Á tuyển dụng

Thứ ba, 04 Tháng 6 2019 08:47   Đọc 742
Kính gửi: Khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại   Được biết Quý khoa có nhiều sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp vớinhiều chuyên ngành đa dạng, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á xin gửi tới Quý khoa thông báo về đợt tuyển dụng giao dịch viênvà chuyên viên quan hệ khách hàng làm việc tại Nam Á bank Đông Đô như sau: 

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội