Đối tượng:

- Sinh viên Đại học tất cả các chuyên ngành (Dự kiến tốt nghiệp trong 2020) của Viện hợp tác quốc tế

- Sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2019.

Thời gian thực tập: Từ 7h30 đến 16h30. Dự kiến từ 10/02/2020 đến 08/05/2020

Hồ sơ cần chuẩn bị:

- CV bằng tiếng Anh theo mẫu

- 1 bài viết ngắn bằng tiếng Việt nêu rõ mục đích tham dự chương trình

- Các bằng cấp và bảng điểm nếu có

- Giấy giới thiệu thực tập

- CMTND

- 1 ảnh 4x6

Ứng viên truy cập trang https://sum.vn/Z5qjx để tải mẫu CV

Gửi hồ sơ qua hòm thư tuyển dụng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn nộp: 22/12/2019

File kèm theo: Download tại đây

1. Mô tả:

Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu người dùng;

Lập các bộ tài liệu kiểm thử bao gồm trường hợp kiểm thử, kịch bản kiểm thử;

Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

Thực hiện kiểm thử sản phẩm phần mềm;

Biết sử dụng các công cụ kiểm thử và quản lý lỗi,

Làm việc với đội nghiệp vụ để hiểu rõ yêu cầu người dùng và đảm bảo kiểm thử đầy đủ

Làm việc với đội lập trình để tìm nguyên nhân và xử lí lỗi

Báo cáo công việc và các vấn đề phát sinh cho người phụ trách

1. Mô tả:

- Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng

- Phân tích yêu cầu người dùng và phân tích khác biệt so với hệ thống cơ sở

- Trao đổi tư vấn sản phẩm, đưa ra giải pháp tối ưu. Nghiên cứu tính khả thi/phù hợp căn cứ vào yêu cầu khách hàng

- Tài liệu hóa và quản lý các yêu cầu nghiệp vụ. Cập nhật tức thời các thay đổi yêu cầu cho nhóm dự án

- Dựng layout

- Làm việc với đội kĩ thuật của dự án về các yêu cầu người dùng để đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu đã thống nhất

ductrung-tuyendung

Kính gửi: Khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

 

Được biết Quý khoa có nhiều sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp vớinhiều chuyên ngành đa dạng, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á xin gửi tới Quý khoa thông báo về đợt tuyển dụng giao dịch viênvà chuyên viên quan hệ khách hàng làm việc tại Nam Á bank Đông Đô như sau: