Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Liên Việt Post Bank

Cựu học viên Lớp Thạc sĩ Tài chính

"Chương trình Thạc sĩ Tài chính liên kết với Đại học J.M.Lyon3 mang đến cho tôi cơ hội học tập và nghiên cứu với những giáo sư xuất sắc hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực tài chính, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc chuyên môn thực tế"

NTGam