Dương Thị Nhật - Sinh viên khoá 14 chuyên ngành Quản trị Tổ chức

Chuyên viên tuyển dụng tại Tập đoàn Manpower Việt Nam

"Những năm tháng học tại TMU đã cho em những kiến thức và kĩ năng vô cùng quý báu cho công việc hiện tại của em. Đặc biệt phương pháp giảng dạy khuyến khích sự sáng tạo và chủ động của các thầy cô cũng giúp em tự tin hơn rất nhiều"

DTNhat