Đội ngũ

- Cơ cấu tổ chức của Viện Hợp tác quốc tế gồm:

* Tổ Hành chính – Văn phòng;
* Ban Nghiên cứu và Phát triển dự án;
* Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông;
* Bộ môn tiếng Pháp;
* Bộ môn tiếng Trung.

- Nhân sự quản lý Viện Hợp tác quốc tế gồm: 

* Viện trưởng: PGS.TS Trần Kiều Trang
* Phó viện trưởng: TS Nguyễn Thị Thanh Phương
* Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng: ThS Đinh Thị Thu Hiền
* Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển dự án: ThS Đinh Thị Phương Anh
* Trưởng ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông: ThS Kim Hoàng Giang
* Trưởng bộ môn tiếng Pháp: ThS Ngô Thanh Hà
* Trưởng bộ môn tiếng Trung: ThS Phùng Thị Thu Trang
- Văn phòng làm việc:
* Tổ Hành chính – Văn phòng: phòng 104 nhà T
* Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông: phòng 102 nhà T
* Ban Nghiên cứu và phát triển dự án: phòng 108 nhà T

- Hotline Viện Hợp tác quốc tế: 024.3.7687739

doi ngu vhtqt

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội