Bạn đang ở: Trang chủTuyển sinhDu học

TUYỂN SINH 2019 -2020

cunhan-quocte-khoa16

GIỚI THIỆU

ĐTQT Facebook

Du học

Du học Trung Quốc

Viết bởi Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 17:54

Hình thức đào tạo:

- Năm thứ 1, 2, sinh viên được học tiếng Trung và các môn đại cương kinh tế bằng tiếng Việt

...

Du học Pháp

Viết bởi Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 14:38

 

Giới thiệu chung: Từ năm 1994, trường Đại học Thương mại trở thành thành viên của Tổ chức đại học Pháp

...

Du học Anh, Australia

Viết bởi Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 14:38

 

Hình thức đào tạo:

- Trong thời gian học tại trường Đại học Thương mại, sinh viên được học tiếng Anh và

...

Du học Anh 2017

Viết bởi Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 09:58

Đối tượng tuyển sinh: Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

(Ngưỡng đảm bảo năm

...

Du học Pháp 2017

Viết bởi Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 10:44

Giới thiệu chung: Từ năm 1994, trường Đại học Thương mại trở thành thành viên của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF). Kể từ đó, trường

...

Du học Anh Quốc 2015

Viết bởi Thứ tư, 08 Tháng 4 2015 10:08

Đối tượng tuyển sinh: Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015.

Chỉ

...

Du học pháp 2015

Viết bởi Thứ tư, 08 Tháng 4 2015 09:08

Giới thiệu chung: Từ năm 1994, trường Đại học Thương mại trở thành thành viên của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF). Kể từ đó, trường

...

TUYỂN SINH DU HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

Viết bởi Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 15:25

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH DU HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

TUYỂN SINH DU HỌC TRUNG QUỐC 2014

Viết bởi Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 15:11

...

TUYỂN SINH DU HỌC PHÁP 2014

Viết bởi Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 14:17

TUYỂN SINH DU HỌC PHÁP 2014

...

cong-tracuu