Bạn đang ở: Trang chủTUYỂN SINH CỬ NHÂNTUYỂN SINH CỬ NHÂN THỰC HÀNH 2013 (Du học tại chỗ)

TUYỂN SINH 2017 -2018

ĐTQT Facebook

TUYỂN SINH CỬ NHÂN THỰC HÀNH 2013 (Du học tại chỗ)

Viết bởi  Đọc: 13607 lần

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH CỬ NHÂN THỰC HÀNH 2013

LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA CỘNG HÒA PHÁP

 

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO: Chương trình Cử nhân thực hành (Du học tại chỗ) nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức và kỹ năng làm việc tại Việt Nam nhưng được nhận bằng của trường Đại học nước ngoài. Chương trình cử nhân thực hành tạo dựng môi trường đào tạo chất lượng cao theo công nghệ, tiêu chuẩn của châu Âu, cung cấp cho sinh viên viên kiến thức và bằng cấp giống như đi du học tại châu Âu mà chi phí thấp hơn nhiều.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Đạt điểm sàn đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:                                                                                                

- Sinh viên sẽ được đào tạo toàn bộ thời gian (3 năm) tại trường đại học Thương mại; Năm 1 & 2 sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được lựa chọn của trường đại học Thương mại giảng dạy bằng tiếng Việt

- Năm 3 sinh viên sẽ được các giảng viên của trường đối tác nước ngoài sang Việt Nam giảng dạy và cán bộ thực tế hướng dẫn tại doanh nghiệp thực tập.

CHUYÊN NGÀNH VÀ HỌC PHÍ : (Áp dụng cho năm học 2013-2014)

CHUYÊN NGÀNH

NGÔN NGỮ

HỌC PHÍ/KHOÁ

TRƯỜNG CẤP BẰNG

Ngân hàng - Tài chính

Tiếng Anh

Khoảng 129 triệu đ (Tương đương 4.800 Euro)

ĐH : Rouen

Quản trị dự án và nhân sự

Tiếng Pháp

Khoảng 80 triệu đ (Tương đương 3.000 Euro)

ĐH : Nam Toulon Var

Quản trị dự án và nhân sự

Tiếng Anh

Khoảng 115 triệu đ (Tương đương 4.200 Euro)

ĐH : Nam Toulon Var

Quản trị Marketing và bán hàng

Tiếng Anh

Khoảng 115 triệu đ (Tương đương 4.200 Euro)

ĐH : Jean Moulin Lyon 3

Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm

Tiếng Pháp

Khoảng 105 triệu đ (Tương đương 3.900 Euro)

ĐH : Nam Toulon Var

Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm

Tiếng Anh

Khoảng 129 triệu đ (Tương đương 4.800 Euro)

ĐH : Nam Toulon Var

BẰNG CẤP: Bằng được Bộ Giáo dục Pháp cấp được thừa nhận tại Việt Nam và Quốc tế.

LỢI THẾ :

arrow Không yêu cầu chuẩn đầu vào ngoại ngữ, 50% chương trình học ngoại ngữ.

arrow Chương trình được Bộ Giáo dục &  Đào tạo Việt Nam cấp phép

arrow Khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ sau tốt nghiệp và cơ hội nghề nghiệp cao

arrow Được xét tiếp tục học cao học tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam

arrow Chi phí học tập và sinh hoạt phù hợp với điều kiện của Việt Nam

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN: Sinh viên nộp phiếu điểm thi đại học.

HẠN NP: NGÀY 30/09/2013

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 NĂM THỨ I VÀ NĂM THỨ II

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4
Tiếng Anh 1/Pháp1/Trung 1 Tiếng Anh 2/Pháp 2/Trung 2 Tiếng Anh 3/Pháp 3/Trung 3 Tiếng Anh 4/Pháp 4/Trung 4
Luật kinh tế Toán rời rạc Kinh tế vĩ mô Quản trị sản xuất
Lý thuyết xác suất và thống kê toán Ngoại ngữ giao tiếp Kế toán tài chính (Quốc tế) I Kế toán tài chính (Quốc tế) II
Kinh tế vi mô Toán kinh tế Tin học căn bản Kế toán quản trị
Xã hội học đại cương Marketing căn bản Nhập môn tài chính - Tiền tệ Tài chính doanh nghiệp
    Quản trị học Quản trị nhân lực căn bản
    Hành vi tổ chức  


NĂM THỨ III

Chuyên ngành: Ngân hàng - Tài chính Chuyên ngành: Quản trị dự án & quản trị nhân sự Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Quản trị Marketing và bán hàng
Hoàn chỉnh kiến thức tài chính ngân hàng Quản trị chiến lược Tiếng Anh/Pháp chuyên ngành Marketing B2B
Chủ thể hệ thống ngân hàng Công nghệ thông tin và truyền thông Hoàn chỉnh kiến thức tài chính ngân hàng Đàm phán thương mại và giao tiếp 1
Môi trường kinh tế và tài chính Phân tích thị trường lao động (Học từ xa) Quy chế hành nghề và luật kinh doanh Đàm phán thương mại và giao tiếp 2
Sản phẩm tài chính và thị trường vốn Hệ thống thông tin  Chiến lược Quản trị xúc tiến điểm bán 
Quản lý rủi ro Tiếng Anh/Pháp chuyên ngành Marketing Ngân hàng - Bảo hiểm Marketing trực tiếp
Quản lý và phương pháp tiếp cận khách hàng Điều kiện làm việc và quan hệ xã hội Quản trị dự án Hệ thống thông tin thương mại
Marketing dịch vụ ngân hàng - Tài chính Truyền thông nội bộ Dự án có hướng dẫn Tiếng Anh chuyên ngành 1
Nghiệp vụ ngân hàng và đàm phán Truyền thông công chúng Phân tích dữ liệu Marketing Marketing dịch vụ
Toán tài chính Kinh tế tri thức Môi trường kinh tế và tài chính Quản trị thời gian
Quản lý quan hệ khách hàng Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Quản trị đội ngũ bán
Dự án theo nhóm có hướng dẫn  Dự án theo nhóm có hướng dẫn  Dự án theo nhóm có hướng dẫn  Dự án theo nhóm có hướng dẫn 
Kinh tế Chính sách tiền lương Đàm phán thương mại & bán 1 Quản trị nguồn nhân lực
Luật Phương pháp quản trị dự án Sản phẩm & dịch vụ ngân hàng Tín dụng vĩ mô
Truyền thông chuyên nghiệp Công cụ quản trị dự án Sản phẩm & dịch vụ bảo hiểm Quản trị tài chính
Môi trường pháp lý Quản trị nhóm dự án Đàm phán thương mại & bán 2 Tiếng Anh chuyên ngành 2
Môi trường thuế Quản trị tài chính dự án Quản trị nhân sự và xung đột Luật thương mại và hình sự
Sản phẩm tiết kiệm và tín dụng Hoạch định nhân sự Toán tài chính Thực tập tốt nghiệp
Sản phẩm bảo hiểm Thực tập tốt nghiệp Luật ngân hàng  
Tiếng Anh chuyên ngành   Phân tích tài chính  
Tin học và cơ sở dữ liệu   Thuế doanh nghiệp  
Thực tập tốt nghiệp   Thực tập tốt nghiệp  

 

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 11 Tháng 6 2015 17:55

GIỚI THIỆU KHOA