Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 05:05   /  Đọc 67 lần

Tổ chức giảng dạy và đánh giá kết học tập học kỳ II năm học 2019-2020

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Do diễn biến khó lường của dịch Covid 19, Trường Đại học Thương mại thông báo việc tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:
- Tiếp tục thực hiện phương án giảng dạy trực tuyến, bao gồm cả việc hướng dẫn nghiên cứu khóa học, thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận, luận văn, dự án cá nhân….
- Các bộ môn chủ động áp dụng các hình thức đánh giá điểm thực hành/điểm kiểm tra giữa học phần theo phương thức đánh giá trực tuyến.
- Chuẩn bị sẵn sàng cho phương án thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến (Trong trường hợp đến kỳ thi kết thúc học phần, tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, người học chưa thể tập trung tại trường để thi theo phương thức thi truyền thống)

 

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai phương án thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến, Ban giám hiệu yêu cầu:
1. Bộ môn thiết kế mẫu báo cáo thu hoạch học phần, xây dựng ngân hàng bài tập/câu hỏi tình huống cho từng học phần thi tự luận và thi trắc nghiệm trên máy vi tính (Các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính sẽ chuyển sang thi hình thức thi tự luận khi áp dụng thi trực tuyến); nộp ngân hàng bài tập/câu hỏi tình huống cho phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục chậm nhất 1 tuần trước ngày kết thúc thời khóa biểu giảng dạy học phần.
2. Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Tại chức, Viện Hợp tác quốc tế xây dựng lịch thi theo đúng kế hoạch thi học kỳ, mã phòng thi tương ứng mã lớp học phần. Lịch thi chính thức được chuyển vào tài khoản học tập cá nhân của người học chậm nhất 01 tuần trước ngày thi đầu tiên của kỳ thi;
3. Trung tâm công nghệ thông tin chịu trách nhiệm soạn thảo hướng dẫn thi trực tuyến đối với giảng viên/người học; đăng tải hướng dẫn trên mang LAN/Website của trường chậm nhất 01 tuần trước ngày thi đầu tiên của kỳ thi. Giảng viên/người học truy cập, tải và sử dụng theo hướng dẫn để thực hiện tổ chức thi trực tuyến

Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 05:07

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội