Bạn đang ở: Trang chủThông báoThông báo tổ chức học lại đợt 2 năm học 2018-2019

TUYỂN SINH 2019 -2020

cunhan-quocte-khoa16

GIỚI THIỆU

ĐTQT Facebook

Thông báo tổ chức học lại đợt 2 năm học 2018-2019

Viết bởi  Đọc: 760 lần

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 2 trong năm học 2018 - 2019 như sau :

1. Đối tượng học: Sinh viên các lớp cử nhân quốc tế khóa 11, 12, 13 còn nợ các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu và sinh viên khóa 14.

2. Thời gian học và thi: từ 15/4/2019 đến 15/06/2019

3. Nội dung học lại:

* Đối với khóa 11, 12, 13: Tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu.

* Đối với khóa 14: Các môn sau:

- Lý thuyết xác suất thống kê toán                                  

- Kinh tế vi mô 1

- Kinh tế vĩ mô 1                                                    

- Quản trị học

- Marketing căn bản                                                

- Nhập môn tài chính tiền tệ

- Tiếng Anh 1/2/3/4                                                

- Tiếng Pháp 1/2/3/4

- Tiếng Anh giao tiếp                                             

- Tiếng Pháp giao tiếp

4. Kế hoạch triển khai:

* Ngày 03/04/2019: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại , đơn đăng ký học lại (download tại đây).

* Ngày 05/04/2019 - 10/04/2019: Sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí học lại (25EUR/1TC) tại Văn phòng Khoa ĐTQT – phòng T104; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày 05/04/2019.

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký, học phí học lại và tổ chức học lại cho các sinh viên nộp theo đúng thời gian đã nêu trên.

* Thứ 6, ngày 12/04/2019: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại và lịch học, lịch thi của các lớp học lại lên website http://dtqt.tmu.edu.vn

* Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

 

Trân trọng thông báo!

Đánh giá
(0 phiếu)

cong-tracuu