Bạn đang ở: Trang chủThời khóa biểu & Lịch thiCử nhân thực hành

TUYỂN SINH 2019 -2020

cunhan-quocte-khoa16

GIỚI THIỆU

ĐTQT Facebook

Cử nhân thực hành

Cử nhân thực hành

Thời khóa biểu và lịch thi học lại đợt 2 - Download tại đây

Danh sách sinh viên đăng ký học lại đợt 2 - Download tại đây

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Viết bởi Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019 09:39

Lịch thi học kỳ 2 khóa 14  năm học 2018-2019 - Download tại đây

Lịch thi học kỳ 2 khóa 15  năm học 2018-2019 - Download tại đây

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Viết bởi Thứ tư, 14 Tháng 11 2018 09:31

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 13 học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Download tại đây

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 14 học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Download tại đây

Lịch thi cử nhân quốc tế khóa 15 học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Download tại đây

Lịch thi lại học lại đợt 2 năm học 2017-2018

Viết bởi Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 12:01

Lịch thi lại học lại đợt 2 năm học 2017-2018 - Download tại đây

Lịch thi khóa 13 (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Download tại đây

Lịch thi khóa 14 (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Download tại đây

Lưu ý: Sinh viên cần hoàn thành nghĩa vụ học tập để được dự thi theo quy chế đào tạo.

Download tại đây

Thời khóa biểu Cử nhân quốc tế khóa 13 học kỳ 1 năm học 2018-2018 - Download tại đây

Thời khóa biểu Cử nhân quốc tế khóa 14 học kỳ 1 năm học 2018-2018 - Download tại đây

cong-tracuu