Bạn đang ở: Trang chủThời khóa biểu & Lịch thiCử nhân thực hành

TUYỂN SINH 2017 -2018

CÁC LỚP ĐANG QUẢN LÝ

ĐTQT Facebook

Cử nhân thực hành

Cử nhân thực hành

  • Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 lớp CNTH khóa 12 (năm thứ hai): Download tại đây
  • Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 lớp CNTH khóa 13 (năm thứ nhất): Download tại đây

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Viết bởi Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 08:50

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 khóa 13 (Năm 1) - Download tại đây

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 khóa 12 (Năm 2) - Download tại đây

GIỚI THIỆU KHOA