Phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc TMU năm 2022

Nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với sinh viên, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường và cộng đồng.

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức và thực hiện kế hoạch số 330/KH-ĐHTM của Trường Đại học Thương mại, Thư viện phát động cuộc thi ‘Đại sứ văn hóa đọc TMU 2022” nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn đọc những cuốn sách, tác phẩm hay, có ý nghĩa, cũng như tìm ra những đại sứ thắp lên và lan tỏa ngọn lửa tình yêu, niềm đam mê với sách tới cộng đồng bạn đọc tại TMU.

Cuộc thi là cầu nối, là cơ hội để những người có niềm yêu thích với sách đến gần với nhau hơn.
𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒎 𝒓𝒂 Đ𝑨̣𝑰 𝑺𝑼̛́ 𝑽𝑨̆𝑵 𝑯ÓA Đ𝑶̣𝑪 𝑻𝑴𝑼 2022 𝒏𝒉𝒆́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏
Đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊: Sinh viên trường Đại học Thương mại
𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒃𝒂̀𝒊 𝒅𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊: từ ngày 04/04 đến hết ngày 31/5/2022
𝑩𝒂̀𝒊 𝒅𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊 𝒏𝒐̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊: Phòng Sản phẩm thông tin (Tầng 7 nhà P) và qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐤: shorturl.at/uJU16
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐤: shorturl.at/nAQX7