- Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo quốc tế gồm:

* Tổ Hành chính – Văn phòng

* Ban Quản lý đào tạo

* Ban Truyền thông và Tuyển sinh

* Bộ môn tiếng Pháp

* Bộ môn tiếng Trung

- Nhân sự quản lý Viện Đào tạo quốc tế gồm:

Viện trưởng: PGS.TS Trần Kiều Trang

* Thực hiện nhiệm vụ phó viện trưởng: ThS Kim Hoàng Giang

* Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng: ThS Đinh Thị Thu Hiền

* Trưởng ban Truyền thông và Tuyển sinh: ThS Kim Hoàng Giang

* Trưởng ban Quản lý đào tạo: ThS Nguyễn Thị Thùy Dương

* Trưởng bộ môn tiếng Pháp: TS Nguyễn Thị Thu Hồng

* Trưởng bộ môn tiếng Trung: TS...

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và thạc sĩ quốc tế

     Đào tạo cấp bằng Cử nhân đại học của các trường đại học công lập của Cộng hòa Pháp, thời gian đào tạo 3 năm tại Đại học Thương mại, bao gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị dự án (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị nguồn nhân lực ( Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Thương mại - Bán hàng (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị Marketing và phân phối (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Đào tạo bằng tiếng...

Viện Đào tạo quốc tế, tiền thân là trung tâm đào tạo quốc tế rồi khoa Đào tao quốc tế và Viện Hợp tác quốc tế, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 2006.

Số lượng và quy mô các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang được triển khai tại Viện Đào tạo quốc tế không ngừng được mở rộng ở cả bậc đại học và sau đại học, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh. Các đối tác liên kết của trường Đại học Thương mại đều là các trường đại học có uy tín của Cộng hòa Pháp, Áo, Anh, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, ... Đây cũng đều là các chương...

Viện Đào tạo Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, cung ứng dịch vụ đào tạo có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

Sứ mệnh và Nhiệm vụ của Viện ĐTQT bao gồm:

     Tổ chức triển khai các hợp đồng trong khuôn khổ các dự án đã ký kết;

     Thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

     Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình, thời khóa biểu các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;