Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 09:51   /  Đọc 4584 lần

Giới thiệu chung

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Khoa Đào tạo Quốc tế tiền thân là Trung tâm Đào tạo quốc tế được thành lập năm 2006. Đến tháng 8 năm 2008, Khoa Đào tạo quốc tế được Hiệu trưởng trường đại học Thương mại quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm đào tạo quốc tế với 2 bộ môn là bộ môn tiếng Pháp và bộ môn tiếng Trung.

Khoa Đào tạo quốc tế có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo.

Khoa Đào tạo quốc tế đã và đang triển khai 14 chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín ở Cộng hòa Pháp, Áo, Canada, Trung Quốc, Đài Loan trong đó 8 CTLK ở bậc Đại học và 6 CTLK ở bậc Thạc sỹ. Các chương trình này đều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép theo đúng quy định hiện hành. Tính đến thời điểm tháng 8/2015, Khoa Đào tạo quốc tế đã đào tạo 1.633 Cử nhân quốc tế các chuyên ngành Quản trị chất lượng, Quản trị dự án & Quản trị nhân sự, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị marketing, 443 Thạc sỹ quốc tế ngành Tài chính,Quản trị kinh doanh…..Ngoài ra, trường Đại học Thương mại đã cấp bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế cho 365 sinh viên Trung Quốc theo hình thức 2+2.

Hiện nay, Ban chủ nhiệm Khoa bao gồm Trưởng khoa là PGS. TS Nguyễn Hoàng và phó trưởng khoa là TS. Trần Kiều Trang. Khoa Đào tạo quốc tế có 3 bộ phận trực thuộc:

- Bộ môn Tiếng Pháp – Phòng 106 nhà T.

- Bộ môn Tiếng Trung – Phòng 104 nhà T.

- Trung tâm ngoại ngữ quốc tế CILA – phòng 104 nhà D

Sứ mạng:

 Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Trường Đại học Thương mại thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

 Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để tổ chức đào tạo đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cơ cấu ngành học, bậc và phương thức đào tạo do Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quyết định.

 Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 Trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở nước ngoài.

 Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức và theo chương trình, dự án, đào tạo từ xa theo công nghệ E. learning.

 Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản, bảo toàn vốn với tư cách là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường;

 Tuân thủ đúng pháp luật, các quy định khác của Nhà nước và của Trường theo hướng đảm bảo lấy thu bù chi, tiến tới tự hạch toán và quản lý, giám sát thu chi theo đúng quy định;

 Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu, bí mật nhà nước về kết quả nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;

  Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Đại học Thương mại giao.

Mục tiêu

Liên kết đào tạo quốc tế

Tham gia đào tạo ở các bậc Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ kết hợp với các trường đại học đối tác nước ngoài theo các hình thức đào tạo tại chỗ văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc song bằng hoặc đào tạo chuyển tiếp hình thức 1 + 2, 2 + 2, 3 + 1 trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và quản trị kinh doanh...

Thực hiện đổi mới, xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, có tính hội nhập quốc tế cao, nội dung đào tạo gắn kết chặt chẽ với thực tế và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội, phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng đồng và khả năng phát triển nghề nghiệp của người học.

Tham gia hệ thống kiểm định và công nhận bằng cấp tương đương với các trường đại học tiên tiến trên thế giới

Trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyển giao công nghệ đào tạo

Chủ động, tích cực thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác về đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo với các các trường đại học trong nước, với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút các nguồn tài trợ, học bổng của các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo ở các nước trên thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tn thông qua công tác đào tạo đội ngũ giảng viên và nguồn nhân lực trình độ cao.

Tìm kiếm và vận động các nguồn tài trợ nhằm mục đích đầu tư tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 04:11
Xem thêm trong chuyên mục này Bậc & Ngành đào tạo »

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội