In trang này
Thứ sáu, 07 Tháng 8 2020 11:04   /  Đọc 587 lần

Thư mời hội thảo quốc gia - Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Những năm gần đây, xu hướng hợp tác và liên kết quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Việc hợp tác không chỉ dừng lại ở trọn vẹn một chương trình đào tạo mà xuất hiện nhiều phương thức linh hoạt với mục đích tạo thuận lợi nhất cho nhu cầu của người học. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khá nhiều du học sinh và sinh viên Việt Nam chưa thể ra nước ngoài học tập đang có nhu cầu học tập trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong nước. Trong khi đó, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai ở Việt Nam đã khẳng định được chất lượng và có đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế có những thuận lợi rất lớn, sinh viên được học chương trình đào tạo của nước ngoài, cấp bằng quốc tế với chi phí hợp lý do tiết kiệm được chi phí sinh hoạt và đi lại so với đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, người học đạt được kết quả theo đúng mục tiêu của chương trình đào tạo khi đáp ứng đủ khả năng về ngoại ngữ từ đầu vào đến khi ra trường để có thể đạt được yêu cầu khi tham gia chương trình đào tạo đặt ra vấn đề người học và người dạy cần phải làm gì để có thể đạt được mức chuẩn ngoại ngữ phù hợp với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề: “Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế” với mục đích tạo diễn đàn cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế… trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, tìm ra các giải pháp tối ưu trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, phục vụ cho đào tạo trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các đối tượng khác quan tâm. Đây là sự kiện quan trọng để các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên nói chung và sinh viên theo học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nói riêng.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 12năm 2020 tại Trường Đại học Thương mại. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên nói chung và sinh viên chương trình liên kết quốc tế nói riêng.

- Chuẩn đầu ra đối với đối tượng sinh viên trong các chương trình liên kết quốc tế.

- Trao đổi về thiết kế bài giảng, nội dung giảng dạy ngôn ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

- Kinh nghiệm giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Trao đổi về phương pháp và nội dung giảng dạy các môn chuyên ngành được giảng bằng tiếng nước ngoài.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Công cụ kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Các chủ đề khác liên quan đến nghiên cứu và đào tạo ngoại ngữ.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (Quy định về Bài viết xem phụ lục đính kèm). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.conference.tmu.edu.vn hoặc www.tmu.edu.vn, https://ffl.neu.edu.vn.

Toàn văn bài viết xin gửi về Viện Hợp tác quốc tế hoặc Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHTM theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất ngày 15/10/2020.

Ban Tổ chức xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý vị!


QUY ĐỊNH HÌNH THỨC BÀI VIẾT ĐỂ ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO

(Kèm theo thư mời viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia)

Trang 1:                     GIỚI THIỆU THÔNG TIN (COVER PAGE)

 • Ngày gửi bài
 • Tên tác giả
 • Học hàm/học vị
 • Tổ chức công tác
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ, email, điện thoại
 • Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của tác giả
 • Tên bài viết
 • Chủ đề (Chọn 1 trong các chủ đề của hội thảo)
 • Lĩnh vực nghiên cứu của bài viết
 • Ngôn ngữ:
 • Số từ của bài viết
 • Một đoạn viết ngắn gọn (khoảng 5 dòng) mô tả bối cảnh xuất xứ bài viết, những đóng góp mới vào lĩnh vực nghiên cứu, sự khác biệt với các nghiên cứu trước đó, các thừa nhận hay lời cảm ơn.

Từ trang 2 (nội dung bài viết)

TÊN BÀI VIẾT:

Tên bài viết có độ dài 10 đến 15 từ, phản ánh trực diện nội dung của bài viết. Tên bài viết phải viết chữ in hoa, chữ đậm, căn giữa trang, ví dụ:

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TÓM TẮT

Các bài viết phải có Tóm tắt Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong phần này không nên có phương trình, tài liệu tham khảo, hoặc chú thích

NỘI DUNG

Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp dài từ 7-15 trang A4 (210mm x 297mm), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, căn lề 2.5 cm.

1.    HEADING 1 (chữ hoa, in đậm)

1.1. Heading 2 (chữ thường, in đậm)

       1.1.1. Heading 3 (chữ thường, in đậm)

BẢNG: phải đánh số thứ tự và có tiêu đề. Bảng, số thứ tự và tiêu đề bảng để cỡ chữ 12, in đậm và được căn giữa. Bảng phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía trên bảng.

HÌNH: phải đánh số thứ tự và có tiêu đề. Tiêu đề để cỡ chữ 12, in đậm và được căn giữa. Hình phỉa có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía dưới hình.

KẾT LUẬN (Chữ hoa, in đậm)

PHỤ LỤC (Chữ hoa, in đậm)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chữ hoa, in đậm)

Các quy định chi tiết về bài viết kỷ yếu hội thảo xem tại http://conference.tmu.edu.vn 

 

Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 11 Tháng 8 2020 01:37