Thứ hai, 08 Tháng 11 2010 10:38   /  Đọc 31917 lần

Chức năng nhiệm vụ

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Chức năng, nhiệm vụ:
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Trường Đại học Thương mại thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
- Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để tổ chức đào tạo đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cơ cấu ngành học, bậc và phương thức đào tạo do Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quyết định.
- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở nước ngoài.
- Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức và theo chương trình, dự án, đào tạo từ  xa theo công nghệ E. learning.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản, bảo toàn vốn với tư cách là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường;
- Tuân thủ đúng pháp luật, các quy định khác của Nhà nước và của Trường theo hướng đảm bảo lấy thu bù chi, tiến tới tự hạch toán và quản lý, giám sát thu chi theo đúng quy định;

- Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu, bí mật nhà nước về kết quả nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;
- Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Đại học Thương mại giao.
Loại hình và tổ chức đào tạo:

- Đào tạo chính quy cấp bằng tiếng Pháp Thương mại của đại học Thương mại liên kết với tổ chức đại học Pháp ngữ (Q)
- Đào tạo cấp bằng Cử nhân thực hành của cộng hòa Pháp, thời gian đào tạo 3 năm tại đại học Thương mại, bao gồm các chuyên ngành

+ Quản trị dự án và nhân sự (CNTH-DAF) (Đào tạo bằng tiếng Pháp)

+ Quản trị dự án và nhân sự (CNTH-DAA) (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (CNTH-TNF) (Đào tạo bằng tiếng Pháp)

+ Quản trị Marketing bán hàng (CNTH-Marketing) (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (CNTH-TNA) (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Ngân hàng – Tài chính (CNTH-NTA) (Đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đào tạo liên thông quốc tế:

+ Liên thông với các trường đại học Winchester của Anh, Long Hoa của Đài Loan
+ Liên thông với các trường đại học của cộng hòa Pháp (LKPháp)
+ Liên thông với các trường đại học của cộng hòa nhân dân Trung Hoa (LKTQ)
+ Liên thông với đại học Houston ClearLake của Hoa Kỳ.
- Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế cho sinh viên Trung Quốc học tập tại trường đại học Thương mại.
- Đào tạo cao học liên kết quốc tế:

+ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MA): thời gian 18 tháng, đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với trường đại học IMC-Krems (Cộng hòa Áo).
+ Thạc sĩ Tài chính: Đào tạo chuyên ngành Tài chính bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh liên kết với trường đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hòa Pháp).
+ Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA-TK): thời gian 15 tháng, đào tạo bằng tiếng Trung (có trợ giảng tiếng Việt) liên kết với trường Đại học Trùng Khánh - Trung Quốc.
+ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA-LH): thời gian 18 tháng, đào tạo bằng tiếng Anh (có trợ giảng tiếng Viêt) liên kết với trường Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa- Đài Loan

Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 02 Tháng 10 2013 14:24
Xem thêm trong chuyên mục này « Cơ sở vật chất Cơ cấu tổ chức »

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội