Thạc sĩ Quốc tế

Thạc sĩ Quốc tế

Tuyển sinh dưới hình thức phỏng vấn, chúng tôi coi phẩm chất người học và mục tiêu học tập là tiêu chí chú trọng nhất

Lợi ích của chương trình: - Học viên được  ban cố vấn sư phạm là giảng viên của trường Đại học Thương mại(TMU)hệ thống ôn tập từng buổi học và trợ giúp trong suốt quá trình học tập. -  Chương trình được thiết kế học vào cuối tuần tạo cơ hội cho những người đang đi làm có thể theo tham gia học tập thuận lợi. -  Được học lên bậc Tiến sĩ theo yêu cầu tuyển sinh của các
Lợi ích của chương trình: - Học viên được  ban cố vấn sư phạm là giảng viên của trường Đại học Thương mại hệ thống ôn tập từng buổi học và trợ giúp trong suốt quá trình học tập. -  Chương trình được thiết kế học vào cuối tuần tạo cơ hội cho những người đang đi làm có thể theo tham gia học tập thuận lợi.  -  Được học lên bậc Tiến sĩ theo yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở đào
Lợi ích của khóa học: -  Được học theo chương trình đào tạo thạc sĩ MBA theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ của Đại học Quebec ở Trois-Rivières (UQTR)- Canada (đây là chương trình đầu tiên của Canada triển khai tại Hà Nội). Chương trình được thiết kế với các học phần cốt yếu cho việc điều hành doanh nghiệp. -  Học viên tốt nghiệp có kiến thức quản trị kinh doanh hoàn hảo và khả năng làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh. -  Có khả năng học liên thông lên bậc Tiến sĩ theo yêu cầu tuyển sinh của các

VUC - LYON 3 Master of Finance cohort 9 – 2016

Thứ tư, 17 Tháng 2 2016 09:15   Đọc 3814
ARI Docs Viewer: 'http://dtqt.tmu.edu.vn//files/TUYEN-SINH/2016/VUC_-_LYON_3_Master_of_Finance_cohort_9__2016.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.
Lợi ích của chương trình: + Học phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất so với các khóa học thạc sĩ tương đương tại Hà Nội. + Học theo chương trình đào tạo của Cộng hoà Pháp với thời gian ngắn nhất. + Chương trình được thiết kế tạo cơ hội cho những người đang làm việc theo học. + Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép. Học viên sau tốt nghiệp có thể học tiếp lên bậc tiến sĩ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. Đối tượng tuyển
Lợi ích của chương trình: - Học viên được ban cố vấn sư phạm là giảng viên của trường Đại học Thương mại hệ thống ôn tập từng buổi học và trợ giúp trong suốt quá trình học tập. - Chương trình xen lẫn giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. - Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp giấy phép. Đối tượng tuyển sinh: Tốt
Lợi ích của chương trình: - Học viên được ban cố vấn sư phạm là giảng viên của trường Đại học Thương mại hệ thống ôn tập từng buổi học và trợ giúp trong suốt quá trình học tập. -  Chương trình được thiết kế học vào cuối tuần tạo cơ hội cho những người đang đi làm có thể theo tham gia học tập thuận lợi. -  Được học lên bậc Tiến sĩ theo yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Đối tượng
Lợi ích của chương trình: - Học viên được ban cố vấn sư phạm là giảng viên của trường Đại học Thương mại hệ thống ôn tập từng buổi học và trợ giúp trong suốt quá trình học tập. - Chương trình xen lẫn giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. - Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp giấy phép. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp

Master of Finance Cohort 8 - 2015 - fr

Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 16:10   Đọc 2444
ARI Docs Viewer: 'http://dtqt.tmu.edu.vn//files/TUYEN-SINH/2015/jean-moulin-lyon-3/Thng_tin_tuyn_sinh_phin_bn_ting_Php.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Master of Finance Cohort 8 - 2015

Thứ năm, 19 Tháng 3 2015 16:03   Đọc 2492
ARI Docs Viewer: 'http://dtqt.tmu.edu.vn//files/TUYEN-SINH/2015/Thng_tin_tuyn_sinh_phin_bn_ting_Anh.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội