Nội dung đang được cập nhật...

 

 

 

 

Nội dung đang được cập nhật

 

 

 

Riêng quý 3 năm nay, dự kiến nhu cầu nhân lực là 60.000 chỗ làm việc.

 

6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM đã khảo sát, cập nhật cung –cầu lao động từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp - việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp cho thấy có trên 170.000 chỗ làm việc cần tuyển dụng lao động, kể cả tuyển dụng lao động thay thế và lao động thời vụ.

Đang cập nhật nội dung....